ITF第三屆亞洲錦標賽
( 2006年 11月 9日至 14日,印度新德里 )

ITFHK總幹事倫炳森師賢,出席於印度新德里舉行之ITF第三屆亞洲錦標賽。於賽事期間
倫師賢將擔任大會裁判,以及代表香港出席 ITF亞洲聯盟會議。
 
( 1 ) 開幕禮、北韓國家隊表演
     
 
     
 
     
 
     
 
     
( 2 ) 國際裁判班 ( 由 ITF裁判委員會主席 - 梁渭明師聖主講 )
     
 
     
 
     
 
     
( 3) ITF亞洲聯盟會議
     
 
     
 
     
 
     
相片來源:日本國際跆拳道協會 ( ITF Japan )
 
更多相片

[ 返回上頁 ]