ITF總部通訊 ( 2007年 9月)

內容概要:
 
(1) 第八屆少年及第三屆元老世界跆拳道錦標賽
 
(2) 跆拳道愛好者對第一屆職業搏擊聯賽充滿期待和關注
 
(3) 朝鮮跆拳道表演團首度訪美
 
(4) IMGC 第三屆世界武術大賽
 
(5) 向總部提交年度計劃
 
 
下載中文譯本
 
下載英文原版
 

[ 返回上頁 ]